EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Dagbehandeling MKD / GGZ

Medisch Kinder Dagverblijf & de Vuurtoren
MKD de Schelp biedt dagbehandeling en jeugdzorg aan jonge kinderen van 0 t/m 7 jaar. De kinderen in de kleuterleeftijd volgen deeltijd-onderwijs in de groep Vuurtoren. De Vuurtoren is gevestigd in het gebouw van MKD de Schelp. De leerlingen zijn ongeveer 50% van de tijd in de klas aanwezig en 50% bij de behandeling of therapie. Voor elke leerling wordt een handelingsplan voor het onderwijsgedeelte en een behandelplan voor de behandelkant opgesteld. Het handelingsplan wordt afgestemd op het behandelplan. De plannen worden in overeenstemming met ouders/verzorgers opgesteld.

Binnen het onderwijsgedeelte wordt gewerkt met het één kind - één plan principe. De leerlingen werken allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Een belangrijk doel is het onderwijs-leerproces op gang te houden, mede gezien de beperkte onderwijstijd. Aan de doelen op sociaal-emotioneel gebied wordt vooral gewerkt aan de behandelkant. Er is regelmatig overleg tussen beide afdelingen, zodat een en ander goed op elkaar afgestemd wordt.

Aanmelden MKD
De aanmeldingen voor het MKD en de Vuurtoren verlopen via Bureau Jeugdzorg.

 

Dagbehandeling Asterisk* & deeltijdonderwijs
De leerlingen die dagbehandeling volgen bij Asterisk GGZ, volgen deeltijd-onderwijs op locatie Karveel.
Het gaat om leerlingen in de basisschool-leeftijd, die op minimaal twee fronten zijn vastgelopen door psychiatrische problemen. Met de kinderen gaat het bijvoorbeeld thuis niet goed, ze hebben nauwelijks vrienden of hobby's én ze gaan al een lange tijd niet of nauwelijks naar school. Ouders die vastgelopen zijn zoeken handreikingen en willen graag duidelijkheid over de problematiek van hun kind om hem of haar verder te helpen.

Deeltijdonderwijs
De leerlingen zijn ongeveer 50% van de tijd in de klas aanwezig en 50% bij de behandeling of therapie. Voor elke leerling wordt een handelingsplan voor het onderwijsgedeelte en een behandelplan voor de behandelkant opgesteld. Het handelingsplan wordt afgestemd op het behandelplan. De plannen worden in overeenstemming met ouders/verzorgers opgesteld.

Binnen het onderwijsgedeelte wordt gewerkt met het één kind - één plan principe. De leerlingen werken allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Een belangrijk doel is het onderwijs-leerproces op gang te houden, mede gezien de beperkte onderwijstijd. Aan de doelen op sociaal-emotioneel gebied wordt vooral gewerkt aan de behandelkant. Er is regelmatig overleg tussen beide afdelingen, zodat een en ander goed op elkaar afgestemd wordt.

Aanmelding GGZ
De aanmelding voor Asterisk* verloopt via Fornhese (GGz Centraal) met behulp van een verwijzer zoals Bureau Jeugdzorg of de (school)arts. De duur van de behandeling varieert in principe van zes weken tot twaalf maanden. Als echter eerder blijkt dat er een andere of betere plaats of behandeling is voor het kind of de jongere, kan de duur van de behandeling korter zijn. Het kind of de jongere gaat dan terug naar de school van herkomst of naar een andere (speciale) school.