EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Commissie voor Begeleiding

Elke school heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvB). Deze commissie zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de juiste zorg krijgt. De CvB verbindt alle visies over de leerling om zo adequate handelingsadviezen te kunnen geven bij hulpvragen rondom een kind.
In de CvB hebben zitting: de directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper en de GGD arts. De CvB komt achtwekelijks bij elkaar.

Taken van de CvB zijn onder andere:

  • een voorstel doen voor een (eerste) handelingsplan, waarin de beginsituatie is bepaald en het
  • ontwikkelingsperspectief is opgesteld;
  • het volgen van de (ortho)didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het bespreken van de in-, door-, en uitstroom en daarmee zicht houden op de doorgaande ontwikkeling;
  • het afstemmen van de interventies die ingezet worden bij leerlingen;
  • inhoud geven aan de begeleiding van de leerkracht, de klas en de individuele leerling

Voor het bespreken van een leerling in de CvB is toestemming van ouders nodig. Omdat ouders hun kind aanmelden op de school, zal de school hier toestemming voor vragen.