EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Toetsing

Toetsing
De Dokter Herman Bekiuschool volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). In dit LVS worden alle toetsen genoteerd die door een leerling worden gemaakt. De toetsen die gehanteerd worden zijn methode afhankelijk en methode onafhankelijk.
De gebruikte methodes en worden volgens de richtlijnen (normering e.d.) van de desbetreffende methode gehanteerd. De onafhankelijke toetsen zijn in ieder geval goedgekeurd door de commissie Cotan. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze nog voldoen aan de criteria en eisen van school. Veelal wordt gebruik gemaakt van de toetsen ontwikkeld door Cito. De leerlingen uit de oudste SO-groepen nemen deel aan de Eindtoets van CITO.
Ook de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. Een aantal gedragskenmerken wordt twee maal per jaar door de leerkracht gescoord.
Om het leerstofaanbod steeds goed te kunnen afstemmen, op de mogelijkheden van de leerlingen en om te bepalen of ze vorderingen maken, screenen en onderzoeken wij ze regelmatig. We gebruiken daarvoor o.a. CITO-toetsen (januari en juni). Daarnaast nemen wij regelmatig toetsen uit de methodes af.

CITO Eindtoets
De Eindtoets geeft onafhankelijke informatie voor de keuze van een passend type voortgezet onderwijs. De Eindtoets Basisonderwijs is een leer- of schoolvorderingentoets. De toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in 8 jaar basisonderwijs geleerd heeft. De leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Indirect zegt de score op de Cito-toets ook veel over eigenschappen die van grote invloed zijn op toekomstig schoolsucces, zoals intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. CITO in Arnhem maakt jaarlijks een nieuwe versie van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van Taal, Rekenen - Wiskunde en Studievaardigheden. De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad.

Sociaal-emotionele instrumenten

Leerlingen ontwikkelen sociaal-emotionele vaardigheden. Op de Dokter Herman Bekiusschool wordt gewerkt met een volglijst. Deze volglijst brengt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld. Bij deze vragenlijst is een beschrijving beschikbaar, zodat deze eenduidig wordt ingevuld en geïnterpreteerd. Twee keer per jaar, voor de leerlingbespreking, vult de leerkracht deze volglijst voor de leerling in.