EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Arrangementen

Werken met 3 arrangementen

 

In het schooljaar 2015-2016 gaan wij werken met verschillende arrangementen waarbinnen alle leerlingen een plaats gaan krijgen en worden ingedeeld. Ook het personeel is aan het best bij hen passende arrangement gekoppeld.

 

Wij gaan uit van 3 arrangementen:

1.       Onderwijsarrangement: Blauw en Oranje

       Benadering gericht op functioneren in een groep:

             “zelfstandigheid, samenwerking & plannen en organiseren”

2.      Onderwijsarrangement: Geel

      Individueel gerichte benadering in een prikkelarme leeromgeving:

“routines en sociale vaardigheden”

3.      Onderwijsarrangement: Groen

      Gedragsregulerende benadering in een stabiele leeromgeving:

            “afwisselend aanbod en neutrale aanpak”

 

Ieder arrangement wordt in een aparte unit (of units), binnen de school, ondergebracht zodat de begeleiding binnen de unit eensluidend kan zijn.

Arrangement 1 komt in de blauwe en oranje unit.

Arrangement 2 komt in de gele unit.

Arrangement 3 komt in de groene unit.

 

De groepen worden samengesteld op basis van wat bekend is. Eventuele aanmeldingen of achteraf gezien verkeerde keuzes kunnen wijzigingen binnen de groepen (arrangementen) tot gevolg hebben.

Deze wijzigingen kunnen ook nog in de eerste weken van het schooljaar plaatsvinden.

Mocht dit noodzakelijk zijn, dan nemen wij uiteraard contact op met de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s).

 

 Per arrangement is een omschrijving gemaakt met als onderwerpen:

  • Klassenmanagement
  • Leertijd
  • Didactisch handelen
  • Leerstofaanbod
  • Pedagogisch handelen

 

 

Met deze indeling verwachten wij de leerlingen meer recht te doen aan hun specifieke behoeften en daardoor tot een beter onderwijsaanbod te kunnen komen.