EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Doelgroep

De Dokter Herman Bekiusschool  is bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder kind anders. Vaak is er sprake van een zeer complexe problematiek soms in samenhang met cognitieve problemen. Voorbeelden van de problematiek van de leerlingen zijn: vormen van autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en gedragsstoornissen. Deze problematiek brengt met zich mee dat kinderen vaak belemmerd worden in hun leerproces en dit kan betekenen dat het onderwijs anders moet worden georganiseerd.

Locatie Zuigerplasdreef
De locatie aan de Zuigerplasdreef biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, met een stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met o.a. AD(H)D, angststoornissen en hechtingstoornissen.

Dagbehandeling Asterisk*
De leerlingen van Asterisk*, die naast onderwijs ook dagbehandeling bij GGZ Fornhese volgen, volgen vanaf het nieuwe schooljaar ook (deeltijd)onderwijs op de Zuigerplasdreef en/of het Karveel in de bestaande groepen.

 Medisch Kinder Dagverblijf
De leerlingen van het MKD, die naast onderwijs ook dagbehandeling op de Schelp volgen, volgen vanaf het nieuwe schooljaar ook (deeltijd)onderwijs op de Zuigerplasdreef in de bestaande kleutergroepen.