EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Geschiedenis

Dokter Herman Bekiusschool locatie Zuigerplasdreef
Op 15 augustus 1990 is de Dokter Herman Bekiusschool begonnen met 23 leerlingen. Na een jaar is de school officieel vernoemd naar Dokter Herman Bekius, de eerste huisarts in Oostelijk Flevoland. Hij verzorgde in de pionierstijd van de polder enige tijd het onderwijs aan de kinderen van de polderarbeiders op het werkeiland Lelystad-Haven.
In 1993 werd een nieuw schoolgebouw betrokken in het Karveel. Gedurende de volgende jaren nam het aantal leerlingen toe tot ruim 120 in 2008. De samenwerking startte met het Medisch Kinderhuis "de Schelp" en kinder- en jeugdpsychiatrie "De Riethorst"(dagbehandeling Meerkanten).
Het gebouw werd in 2001 uitgebreid, en in 2004 werden extra noodlokalen bijgeplaatst.
In september 2006 startte een nevenvestiging in Emmeloord, "de Optimist"
Op 1 januari 2008 vindt een bestuurlijke fusie plaats met de OCIJ: Onderwijsgroep Eduvier. De Optimist wordt een zelfstandige school.
In augustus 2008 is de school verhuisd naar de nieuwbouw  aan de Zuigerplasdreef met 14 groepen en 180 leerlingen. De lesplaatsen Asterisk* , Vuurtoren (De Schelp) worden gestart om respectievelijk dagbehandeling en jeugdzorg te kunnen combineren met deeltijd onderwijs. De lesplaats de Catamaran in Dronten wordt gestart om thuisnabij onderwijs te kunnen verzorgen, in samenwerking met het speciaal basisonderwijs (De Driemaster).

Dokter Herman Bekiusschool locatie Karveel
Eind jaren 80 is het Karveel gestart als s.o ZMOK de Anger, onderdeel van de stichting OCY (Orthopedagogisch Centrum IJsselmeerpolders). Later werd een VSO afdeling toegevoegd.
Vanaf augustus 2008 werd s.o. de Anger losgekoppeld van v.s.o. de Anger. De schoolnaam werd de Deining.
In 2010 besloot het bestuur van Eduvier Onderwijsgroep dat in de toekomst één s.o. school cluster 4 Lelystad wenselijk was en werd de samenwerking met de Dokter Herman Bekiusschool gestart.
Per augustus 2010 werd de naam Dokter Herman Bekiusschool locatie Karveel voor leerlingen met een cluster 4 indicatie. Ook de groep de Vogeltuin op de Vogelveste met leerlingen met leerlingen met internaliserend gedrag werd op het Karveel gehuisvest.
Vanaf augustus 2011 zijn er 5 groepen. Vanaf augustus 2011  is er sprake van één management voor beide locaties.


Met ingang van 1 januari 2012 is de vervlechting organisatorisch en inhoudelijk gerealiseerd: We spreken nu van de Dokter Herman Bekiusschool met twee locaties: De Zuigerplasdreef en het Karveel.