EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Inschrijving en toelating

Om onderwijs te kunnen volgen op de dokter Herman Bekiusschool heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring.
 
Uw zoon of dochter heeft al een TLV
Als u al beschikt over een TLV, kunt u contact met ons opnemen om uw zoon of dochter aan te melden.
 
Uw zoon of dochter heeft nog geen TLV
Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.
 
Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op de dokter Herman Bekiusschool. Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.
 
Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk via de dokter Herman Bekiusschool een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat een leerling aan de start van zijn schoolloopbaan direct instroomt op de dokter Herman Bekiusschool zonder eerst een reguliere school bezocht te hebben.
 
Als bovenstaande van toepassing is, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken we hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. Als de school een passende plek voor uw zoon of dochter lijkt, meldt u hem of haar aan en vullen we met u de benodigde formulieren voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in. We verzamelen de benodigde stukken, verzorgen eventueel aanvullend onderzoek en dienen de aanvraag in bij het samenwerkingsverband.
 
Huidige leerlingen
Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt, vragen we, indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan.