EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Inschrijving en toelating

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Dokter Herman Bekiusschool of één van de andere scholen van Eduvier onderwijsgroep heeft een leerling tot 1 augustus 2014 een cluster 4 indicatie nodig. Ouders, jongeren vanaf 16 jaar en de school kunnen deze indicatie aanvragen bij REC-Flevoland.

Indicatie-aanvraag
Als u contact opneemt met REC-Flevoland krijgt u een aanmeldpakket toegestuurd, waarin precies aangegeven staat welke documenten nodig zijn voor de aanvraag van een indicatie. Ouders (of jongeren van 16 jaar en ouder) én de school van de leerling zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag, een trajectbegeleider van het REC kan u hierbij desgewenst ondersteunen.

Commissie voor Indicatiestelling
Als de aanvraag compleet is, wordt deze ingediend bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI).
De CvI is een onafhankelijke commissie die bestaat uit een arts en deskundigen op het gebied van onderwijs en jeugdhulpverlening. De commissieleden stellen aan de hand van landelijk vastgestelde criteria vast of een leerling een beschikking (indicatie) krijgt. Als uw kind een beschikking heeft, kunt u uw kind aanmelden voor één van de scholen voor speciaal onderwijs van Eduvier, of voor Ambulante Begeleiding op een reguliere school.

Naast hulp op school, hebben kinderen en/of ouders vaak ook thuis extra ondersteuning nodig. Om te voorkomen dat ouders met verschillende instanties contact op moeten nemen om de juiste zorg voor hun kind te krijgen, werkt REC-Flevoland samen met Bureau Jeugdzorg. Als kinderen zowel speciaal onderwijs als zorg in de thuissituatie nodig hebben, kunt u tegelijkertijd bij het REC en bij Bureau Jeugdzorg een indicatie voor extra hulp aanvragen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de aanmelding, indicatie en toelating op de website http://www.rec-flevoland.nl/  of neem contact op met REC-Flevoland (Tel.: 0320 252378).