EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Passend onderwijs

Zorgplicht voor scholen
Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen er vanaf augustus 2014 voor zorgen dat elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek krijgt. Om dit te bereiken gaan scholen voor regulier en speciaal onderwijs samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen elk samenwerkingsverband wordt een dekkend aanbod gerealiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Regulier of speciaal onderwijs?
Deze verandering betekent dat de toeleiding van kinderen naar het speciaal onderwijs anders gaat verlopen. De indicatiestelling verdwijnt. Met ingang van 1 augustus 2014 kiezen ouders zelf een (reguliere) school voor hun kind, ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt deze school of zij aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan komen. Als de school het kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt ze - in overleg met de ouders - een betere plek. Dat kan op een reguliere school zijn maar ook op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De scholen voor speciaal onderwijs blijven bestaan, maar zullen naar verwachting in de toekomst krimpen. Leerlingen die nu onderwijs volgen op één van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen Eduvier, kunnen dit blijven doen.

Meer informatie over passend onderwijs.