EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Informatie voor ouders

De school stelt een goede samenwerking met de ouder(s)/ verzorgers(s) op prijs. Daarom worden ieder schooljaar een aantal activiteiten georganiseerd.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd.  De ouderraad verantwoordt dan de uitgaven van het afgelopen jaar en presenteert de begroting voor het nieuwe schooljaar.
Tijdens de informatieavond krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht(en) en ondersteuner(s) van uw kind.

Contact met leerkrachten
De beste tijd om leerkrachten te spreken is van 08.00 tot 08.15 uur of van 14.15 tot 16.30 uur.
Als u uw kind naar school brengt, mag u 's ochtends tussen 8.25 uur en 8.30 uur meelopen. Na schooltijd graag buiten de school op uw kind wachten. Wilt u toch de leerkracht spreken, dan graag nadat alle leerlingen naar huis zijn.
Daarnaast hebben alle kinderen een heen- en weer schriftje. Hierin kunnen zowel de ouders/verzorgers als de leerkracht schrijven om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Spaarregeling schoolreisje
Het is gebruikelijk om elk jaar op schoolreis te gaan. U wordt tijdig over de datum en invulling  geïnformeerd. Om de kosten over het jaar te spreiden is er een spaarregeling, waaraan u kunt deelnemen.
Ieder kind kan per maand 5 Euro sparen voor het schoolreisje. De leerkracht/ondersteuner houdt bij hoeveel er gespaard is. Aanmelding hiervoor bij de leerkracht van uw kind.
Mocht uw kind op de dag van het schoolreisje ziek zijn of om andere redenen toch niet  meegaan dan kan een gedeelte van het geld teruggegeven worden.

Ouderbijdrage
De dokter Herman Bekiusschool kent een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt op de algemene informatieavond bepaald. De vrijwillige ouderbijdrage komt ten goede aan de leerlingen en wordt onder andere besteed aan Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, allerlei festiviteiten en een picknick. Voor het betalen van de ouderbijdrage wordt een machtiging toegestuurd aan het begin van het schooljaar.