EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Dokter Herman Bekiusschool

De Dokter Herman Bekiusschool beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de leerling  zijn afgestemd. Deze faciliteiten zijn herkenbaar in de volgende voorzieningen:

 • Kleinschaligheid:
  • de groepen bestaan uit gemiddeld 15 leerlingen
  • 3 à 4 groepen in een unit
  • pauze, buitenspelen, vervanging zieke collega's, worden binnen de unit geregeld: leerlingen komen een jaar lang dezelfde mensen tegen
  • elke groep heeft een aantal dagen ondersteuning van een assistent
    
 • Speciale groepen:
  • Om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvraag van de leerlingen zijn er verschillende groepen samengesteld: combinatie groepen (integratie zorg en onderwijs), Asterisk* groep (integratie dagbehandeling psychiatrie en onderwijs). 
    
 • Specifiek leerlingvolgsysteem:
  • Didactische, sociaal emotionele ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd, genoteerd.
  • Drie maal per jaar kindbesprekingen met ouders/verzorgers
    
 • Orthopedagogische / psychologische ondersteuning:
  • De gedragsdeskundigen zijn nauw betrokken bij het opstellen van handelingsplannen en de ontwikkeling van de leerlingen.
  • Zo nodig worden externen betrokken, in ieder geval in het groot CvB ( Commissie voor Begeleiding)
    
 • Duidelijk aanwezige structuur:
  • Er zijn schoolafspraken over dagindeling, gebruik van time-timers, stoplichten, e.d. 
  • Er zijn schoolafspraken over gedrag van leerlingen en collega's (protocollen). Deze worden geregeld geëvalueerd. Iedereen kan de ander hierop aanspreken
    
 • Aangepaste methoden en methodieken:
  • Reguliere methodes worden ingezet.
  • Waar nodig worden alternatieve methodes ingezet.
    
 • Mogelijkheid tot extra ondersteuning in de school:
  Soms vindt de bekostiging hiervan plaats via de ziektekostenverzekering.
  • Ergotherapie / fysiotherapie;
  • logopedie;
  • motorische remedial teaching;
  • lees- en spelling ondersteuning in beperkte mate.
 • Schoolregels en afspraken in de school:
  Regels en afspraken zijn schoolbreed. 
  • Klik hier om de regels van het schoolplein van de groepen Pluk en Kikker te lezen.
  • Klikhier om de regels van het schoolplein van de andere groepen te lezen.
  • Klik hier om de gedragsregels in de school te lezen.
  • Klik hier om de regels in de klas te lezen.
  • Klik hier om de regels in de school te lezen.