EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Leerinhoud en doelen

In de kerndoelen en leerlijnen voor het speciaal onderwijs omschrijft de overheid welke leerinhouden de school de leerlingen moet bieden en wat zij aan het eind van de basisschool moeten weten en kunnen.
Deze kerndoelen vormen de uitgangspunten van ons onderwijsaanbod. Wij werken met de kinderen aan deze kerndoelen en proberen hen zover mogelijk te helpen met het behalen van deze doelen als binnen hun vermogen ligt.

Wij bieden alle voorgeschreven leerinhouden van de kerndoelen aan. De inhoud en vorm worden aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen.

Leergebiedoverstijgende vakgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leergebiedspecifieke vakgebieden:

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • Lezen
 • Begrijpend lezen
 • Engelse taal (groep 6/7/8)
 • Verkeer
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen
 • Muziek
 • Bewegingsonderwijs

Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met methodes uit het reguliere onderwijs.
De leerinhoud van de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijsaanbod en de leertijd van de dokter Herman Bekiusschool.