EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Onze doelen

Het doel van ons onderwijs is opleiden voor vervolgonderwijs of toeleiden naar werk en het behalen van maximale resultaten gezien de mogelijkheden van de leerling. Daarbij gaat het om doorgaande ontwikkeling van de leerling op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en fysiek gebied.

De algemene streefdoelen op het gebied van de leerresultaten zoals geformuleerd in het Eduvier-beleidskader zijn:

Toeleiden naar diploma, vervolgonderwijs of werk

  • Leerlingen worden toegeleid naar regulier of speciaal vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
  • In bijzondere gevallen is sprake van toeleiding naar dagbesteding.
  • Leerlingen behalen erkende diploma's.
  • We bieden een continuüm aan uitstroomprogramma's waarbij overstappen mogelijk is.
  • In het VSO zijn er veel mogelijkheden voor het volgen van interne of externe stages.


Maximale resultaten voor leerlingen

  • Het onderwijsaanbod richt zich op het hoogst haalbare leerniveau van de leerling.
  • De leerroute bevat voor elke leerling doelstellingen ten aanzien van de leerresultaten.
  • We verzamelen leerresultaten op cognitief en sociaal-emotioneel, creatief en fysiek gebied.
  • De leerresultaten worden nauwkeurig gevolgd, periodiek geëvalueerd zowel op individueel als op groepsniveau als op schoolniveau, en het onderwijsaanbod waar nodig bijgesteld.