EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Informatie voor ouders - Ouderraad

De ouderraad (O.R.) bestaat uit ouders, die zich vrijwillig inzetten om allerlei activiteiten binnen de school te coördineren. De ouderraadsleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. De ouderraad benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Taken ouderraad
De taak van de O.R. bestaat uit het overdag uitvoeren van praktische zaken t.a.v. Sinterklaas en kerstfeest, schoolreizen, eindfeesten enz. Ook is het de taak van de O.R. om het contact tussen school en ouders te bevorderen. De O.R. behartigt de belangen van de ouders en de kinderen en brengt onder meer advies uit aan de medezeggenschapsraad.

Vergaderingen
Er wordt regelmatig vergaderd. Bij deze vergadering zijn ook twee leerkrachten/onderwijsondersteuners aanwezig. Eén keer per jaar wordt een algemene ouderraadvergadering gehouden. Op deze avond worden de jaarrekening en begroting van de O.R. besproken. Uw inbreng is daarbij van belang. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde gesteld worden.

De ouderraad vraagt per jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders.