EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Schoolregels

Gedragsregels

Ongewenst gedrag
Fysiek geweld ten opzichte van kinderen en/of medewerkers wordt niet geaccepteerd. Bij fysiek of verbaal geweld wordt er een incidentregistratie opgesteld en direct contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).
Bij ernstig wangedrag, zowel fysiek als verbaal, heeft de afdelingsleider, in overleg met de directeur, de mogelijkheid om de schorsings- /verwijderingprocedure te starten.

Wegloopgedrag
Wanneer een kind wegloopt en niet in de directe omgeving van school is, bellen we direct ouders en informeren we de politie (wijkagent). Indien de politie erbij betrokken is geweest, worden ouders altijd uitgenodigd voor een gesprek.

Afspraken over materialen
Wanneer kinderen met opzet materialen vernielen, kan dit bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht worden.

Mobiele telefoons en spelcomputers
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Op uitdrukkelijk verzoek van ouder(s)/verzorger(s) en na toestemming van de afdelingsleider, in overleg met de directeur, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Het niet mogen gebruiken van een gsm impliceert dus ook het verbod voor opnemen van geluidsfragmenten, het nemen van foto's of het maken van video-opnames in en rondom de school, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de directie. Het verbod geldt ook bij het gebruik van (draagbare) computers (onder andere Nintendo DS, PSP enz.) waar deze functies op zitten.