EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Ziekmelding en verlof

Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, dient de school vóór 8.30 uur op de hoogte gesteld te worden.

Locatie Zuigerplasdreef: 0320-245490
   

Ouders zijn verplicht de afwezigheid/ziekmelding/betermelding door te geven aan de taxicentrale.

Verlof
Volgens de wet moet het onderwijs zodanig ingericht zijn dat de leerlingen een minimum aantal uren onderwijstijd ontvangen. In bepaalde gevallen kan de inspectie ermee instemmen dat van deze voorschriften wordt afgeweken.

Er is een aantal religieuze feestdagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest) waarvoor extra verlof kan worden verleend. Het gaat hierbij om de godsdienstige verplichting en niet om het feest op zich. De duur van het verlof is maximaal 1 dag per gebeurtenis.

Ouders kunnen voor gewichtige omstandigheden verlof aanvragen voor hun kind. Het gaat om omstandigheden die buiten de wil van de leerplichtige jongere of de ouders zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, ernstig zieke familieleden, begrafenis.

De schoolleiding mag per kind slechts één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep waarbij het onmogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan (bijvoorbeeld beroepen in de agrarische sector, het toerisme en de horeca). Ouders moeten dit 8 weken van te voren hebben aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever.

 Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Vraag de leerkracht van uw kind om een verlof-formulier.