EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Leerlingenvervoer

Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben de in sommige situaties de mogelijkheid om met leerlingenvervoer naar school te gaan. Alleen bij zwaar wegende argumenten zorgt de gemeente voor vervoer. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeentehuis, afdeling onderwijs, ambtenaar leerlingenvervoer. Formulieren voor de gemeente Lelystad liggen bij de administratie van onze school. U kunt deze ook digitaal aanvragen en invullen.

Wanneer uw kind op eigen gelegenheid naar school kan gaan, verdient dat natuurlijk de voorkeur.
Het afgelopen jaar is het beleid van de gemeente Lelystad veranderd. Voor leerlingen die dichter dan 6 km van school wonen, moeten ouders zelf voor vervoer zorgen.

Heeft u klachten over het vervoer neem dan contact op met het taxibedrijf en/of de ambtenaar leerlingenvervoer en geef de klacht ook door aan onze school. Wanneer uw kind een dag verhinderd is graag doorgeven aan de taxicentrale. Wilt u daarna ook doorgeven wanneer uw kind weer wél meegaat met de taxi.
De school is niet verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer.

Telefoonnummers taxibedrijven