EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Klachtenregeling

In eerste instantie kunt u met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad).
 
Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
 
 
Het staat u ook vrij uw klacht direct te laten onderzoeken door deze deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval zal de commissie Eduvier bij de klachtafhandeling betrekken.