EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Klachtenregeling

Ouder(s)/voogd en leerlingen kunnen in eerste instantie met een klacht terecht bij de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid op te lossen zijn, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad).

Landelijke Klachtencommissie
Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe hebben de scholen van Eduvier zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (VBS).

Postbus 95572
2509 CN Den Haag
T 070 3315244
E lkc@vbs.nl.

De landelijke klachtencommissie VBS is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Op de website http://www.gcbo.nl/ is meer informatie te vinden over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie