EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Regelingen en afspraken - Contactpersoon

Voor meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen ouders en leerlingen terecht bij de hiervoor aangestelde contactpersoon op school. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor ongewenste omgangsvormen op school en verzorgt de eerste opvang bij incidenten. De contactpersoon is getraind door het Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van de GGD en kan contact opnemen met de coördinator ongewenste omgangsvormen van het bureau voor ondersteuning en advies. Indien nodig wordt een vertrouwenspersoon van Bureau VKM ingezet.

Wanneer?

  • Discriminatie
  • (Seksuele) Intimidatie
  • Onheuse bejegening
  • Ontevredenheid
  • Problemen / Klachten

In overleg met de interne vertrouwenspersoon zal bekeken worden of de aard van het signaal zodanig is dat er contact opgenomen moet worden met de contactpersoon binnen de GGD- Flevoland die belast is met de uitvoering regeling vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon heeft hierin een ondersteunende en coördinerende rol.


Meldplicht zedendelict

Bij vermeend zedendelict is er een meldplicht! De contactpersoon zal in geval van een melding over vermeend zedendelict het overdragen aan de schoolleiding, stichtingsdirecteur en/of bestuur. Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Interne contactpersonen

locatie Zuigerplasdreef Jasper Bruggeman
  Saida Kaddouri
   

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daarnaast rechtstreeks contact opnemen met Bureau Voorkoming Kindermishandeling, Tel.: 0320 276211.